Rozpoczęło się referendum na temat przystąpienia Polski do UE

2003-06-07 06:09
publikacja
2003-06-07 06:09

Rozpoczęło się dwudniowe referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś i jutro lokale wyborcze czynne są od 6 do 20. W całym kraju przygotowano 25 tysięcy punktów wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest około 29 mlionów obywateli.

Jeśli większość biorących udział w głosowaniu opowie się za przystąpieniem naszego kraju do Unii, a frekwencja przekroczy 50%, staniemy się członkiem Wspólnoty 1 maja 2004 roku.

Kwestie związane z referendum regulują zapisy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku oraz znowelizowana w maju tego roku ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 roku.

Zgodnie z konstytucją, referendum ogólnokrajowe może być zwołane w sprawach szczególnych dla znaczenia państwa. Referendum takie ma prawo zarządzić Sejm bezwględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, lub prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Według konstytucji, wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Ważność referendum ogólnokrajowego stwierdza Sąd Najwyższy.

Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrerśla ustawa. Zgodnie z nią, w referendum mogą brać udział obywatele polscy posiadający prawo wybierania do Sejmu. Referendum polega na udzieleniu, na urzędowej karcie do głosowania, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania albo na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań.

Głosować można tylko osobiście. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytania w ten sposób, że stawia znak w kratce obok odpowiedzi pozytywnej "tak" lub obok odpowiedzi negatywnej "nie".

Znowelizowana ustawa dopuszcza, że po pierwszym dniu głosowania będzie możliwe podanie danych dotyczących frekwencji. Komisje obwodowe będą miały obowiązek podać informację o liczbie wydanych kart do głosowania, kart niewykorzystanych oraz osób uprawnionych do głosowania. Nie będzie zakazu wykorzystywania tych danych i podawania ich do publicznej wiadomości przez media.

Według wyjaśnień sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierza Czaplickiego, dane z komisji obwodowych zostaną dostarczone do wojewódzkiego komisarza wyborczego, a ten przekaże je PKW. Należy zebrać dane z 25-ciu tysięcy komisji obwodowych.

Źródło:IAR
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki