REKLAMA
BADANIE

Roof Renovation S.A.: Podpisanie zlecenia na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu wraz z montażem blachy trapezowej

2023-01-30 14:15
publikacja
2023-01-30 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
Roof Renovation S.A.
Temat
Podpisanie zlecenia na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu wraz z montażem blachy trapezowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROOF Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. ROOF Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zlecenia (umowy) na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu w technologii foli PVC wraz z montażem blachy trapezowej.
Za zrealizowanie przedmiotowego zlecenia, ROOF Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 5.154.500,00 zł netto. Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 20 maja 2023 r. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na wartość tego zlecenia oraz jego wpływ na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Rafał Wójcik Prezes Zarządu
Paweł Śnieżek Członek Zarządu
Tomasz Kochajkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki