REKLAMA

ROPCZYCE: Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-11 14:09
publikacja
2021-06-11 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że powziął informację w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Warszawie o wytoczeniu przeciwko Emitentowi powództwa wspólnie przez 15 podmiotów („Powodzi”) w zakresie podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta 28 kwietnia 2021 r. uchwały nr 3 w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Powodowie w czasie obrad głosowali przeciwko przyjęciu tej uchwały oraz zgłosili do niej sprzeciwy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozew nie został jeszcze doręczony Emitentowi.

O dalszym postępowaniu w ww. sprawie Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2021-06-11 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki