RESBUD SE: wyniki finansowe

2020-07-09 18:17
publikacja
2020-07-09 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RESBUD_2019_REPORT_ENG.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Auditor_opinion_2019_ENG.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019 2018
I. Revenue from contracts with customers 0 125
II. Profit (loss) on operating activities -93 298
III. Gross profit (loss) 35 88
IV. Net profit (loss) 35 88
V. Net cash flow from operating activities -24 -51
VI. Net cash flow from investment activities -208 -1 039
VII. Net cash flow from financial activities 200 803
VIII. Net cash flow, total -32 -287
IX. Total assets 2 824 2 012
X. Liabilities and provisions for liabilities 357 164
XI. Non-current liabilities 302 4
XII. Current liabilities 55 160
XIII. Equity 2 467 1 848
XIV. Share capital 1 991 1 430
XV. Number of shares (units) 18 100 000 13 000 000
XVI. Net profit (loss) per ordinary share (in EUR) 0.00 0.01
XVII. Net diluted profit (loss) per ordinary share (in EUR) 0.00 0.01
XVIII. Book value per one share (in EUR) 0.14 0.14
XIX. Diluted book value per one share (in EUR) 0.14 0.14
XX. Dividend per share decelerated or paid 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:


Zarząd
Resbud SE przekazuje skorygowany raport roczny za rok 2019 wraz opinią
audytora. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że skorygowany raport roczny nie
różni się znacząco od raportu rocznego przekazanego w dniu 30 czerwca
2020 roku. Przedmiotem zatwierdzenia podczas obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia będzie skorygowany raport roczny przekazany w dniu
dzisiejszym.The
Management Board of Resbud SE is publishing revised annual report for
2019 together with the auditor's opinion. At the same time, the
Management Board indicates, that the revised annual report does not
differ significantly from the annual report submitted on 30 June 2020.
The annual report submitted today will be subject to approval at the
Annual General Meeting.


Plik Opis
RESBUD_2019_REPORT_ENG.pdfRESBUD_2019_REPORT_ENG.pdf Resbud SE 2019 Annual Report
Auditor_opinion_2019_ENG.pdfAuditor_opinion_2019_ENG.pdf Auditor opinion regarding 2019 Annual Report

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-09 Jolanta Gałuszka Chief Accountant / Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki