REKLAMA

REMORSOL: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i B

2021-06-30 23:14
publikacja
2021-06-30 23:14
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 15 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz uchwałę nr 16 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Mocą uchwał dokonano emisji 3.100.000 warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym seria A warrantów wynosi 3.000.000 sztuk, a seria B wynosi 100.000 sztuk.

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. z siedzibą we Wrocławiu („AEP”), a warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej Delta Capital Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („DCG”). Warranty subskrypcyjne wszystkich serii będą obejmowane nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii F, a jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G.

W terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. AEP może złożyć Spółce jednokrotnie lub wielokrotnie oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych serii A, a w terminie 10 lat od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii DCG może złożyć Spółce jednokrotnie lub wielokrotnie oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych serii B.

Warranty będą miały postać zdematerializowaną, będą papierami wartościowymi imiennymi i będą niezbywalne. Cena emisyjna akcji serii F i G wynosić będzie 3,00 zł za jedną akcję.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki