REKLAMA

REDAN: Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych

2020-08-28 07:53
publikacja
2020-08-28 07:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie ze znaków towarowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. zawarł umowę licencyjną (dalej „Umowa”) z Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „Top Secret”), Sonasino Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „Sonasino”) oraz z Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej „TSFS”) (100% udziałów w tej spółce posiada Top Secret).

Zawarcie w dniu 27 sierpnia 2020 r. umowy o współpracy pomiędzy tymi samymi stronami regulującej m.in. zasady sprzedaży towarów pomiędzy jej stronami (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) oraz fakt, że prawa do znaków towarowych „Top Secret”, „Troll” i „Drywash” (dalej „Znaki”) przysługują Top Secret spowodowały konieczność zawarcia umowy licencyjnej, która reguluje zasady na jakich Redan, TSFS oraz Sonasino mogą korzystać z praw do Znaków.

Umowa zawiera m.in. następujące istotne postanowienia:
1) Top Secret udziela TSFS, Redan oraz Sonasino niewyłącznej licencji na korzystanie ze Znaków w zakresie niezbędnym do dokonywania zakupów oraz sprzedaży towarów oznaczonych Znakami.
2) TSFS, Redan i Sonasino będą płacić Top Secret miesięczne wynagrodzenie za udzielenie licencji zależne od wartości sprzedaży towarów oznaczonych Znakami do podmiotów innych niż TSFS, Redan, Sonasino i Top Secret. Stawka opłaty licencyjnej dla Redan będzie niższa niż wynikająca z dotychczas zawartych umów.
3) Top Ssecret ponosi względem każdej pozostałej strony pełną odpowiedzialność za niewykonanie Umowy, w szczególności za brak możliwości korzystania ze Znaków wskutek ich wygaśnięcia lub unieważnienia.
4) Umowa jest zawarta na 7 lat i po tym okresie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 7 lat. Top Secret może oświadczyć o zamiarze jej nieprzedłużenia z 6 letnim wyprzedzeniem. Top Secret może wypowiedzieć Umowę z rocznym okresem wypowiedzenia, gdy któraś z innych stron Umowy nie płaci opłat licencyjnych. W takiej sytuacji inne strony Umowy mają prawo żądania od Top Secret zawarcia z nimi nowej umowy licencyjnej na takich samych warunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki