REKLAMA

REDAN: Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł

2022-09-29 23:19
publikacja
2022-09-29 23:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał oświadczenie
Banku HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”) zawierające zgodę na przejęcie przez Redan długu spółki Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC. Przejęcie długu nastąpiło na podstawie umowy przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) zawartej przez Redan z TS w dniu 22 września 2022 r., o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął od TS całość zadłużenia wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy Kredytowej w wysokości 1.165,3 tys. USD i 852,43 tys. PLN. Zadłużenie to stanowi wykorzystanie przez Redan kredytu w rachunku bieżącym na podstawie Umowy Kredytowej. Z tytułu przejęcia długu TS jest zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 6 551,5 tys. PLN.
Redan jednocześnie informuje, że zostały także wypełnione warunki wejścia w życie aneksu (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej, który został zawarty w dniu 23 września 2022 r., o którym Redan także informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Redan został jedynym kredytobiorcą na podstawie Umowy Kredytowej.
Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnia Redan:
– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r.;
– linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r.
Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Redan posiadał rezerwę (dalej „Rezerwa”) w wysokości 7,6 mln zł na możliwą konieczność spłaty przez Redan, jako dotychczasowego współkredytobiorcy, kredytu wykorzystywanego przez TS w ramach Umowy Kredytowej. Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął zobowiązania TS z tytułu kredytu wobec Banku HSBC, a na podstawie Aneksu TS został zwolniony z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. W związku z tym ustała przyczyna zawiązania Rezerwy. Zatem zarząd Redan podjął decyzję o rozwiązaniu Rezerwy. Kwota rozwiązanej Rezerwy w wysokości 7,6 mln zł została zaliczona do przychodów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki