REKLAMA
NIE PRZEGAP

REDAN: Informacja o zmianach odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerwach na sprawy sądowe

2021-04-20 20:51
publikacja
2021-04-20 20:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 21
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Informacja o zmianach odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerwach na sprawy sądowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok 2020, podjął następujące decyzje:

1. Redan oraz Top Secret Sp. z o.o. są współkredytobiorcami kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw na podstawie umowy kredytowej numer 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zawartej z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. W związku z tym, w przypadku, gdyby Top Secret Sp. z o.o. nie spłacił w odpowiednim terminie przypadającej na niego części kredytu, Redan byłby zobowiązany do tej spłaty. Zarząd Redan ocenił, iż sytuacja Top Secret Sp. z o.o. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. uległa poprawie m.in. dzięki przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, w związku z tym podjął decyzję o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret Sp. z o.o. do kwoty 3 mln zł, tj. na 52% wartości wykorzystanego przez Top Secret Sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2020 r. Na dzień 31.12.2019 r. rezerwa wynosiła 5,8 mln zł, a na dzień 30.09 2020 r. 5,1 mln zł. Pomniejszenie rezerwy powiększy przychody finansowe w sprawozdaniu na dzień 31 grudnia 2020 r.

2. Spółka dodatkowo utworzyła rezerwy na roszczenia z prowadzonych sporów sądowych:
• na roszczenie Prime Global Grupę Doradczą S.A. z siedzibą we Wrocławiu - o zapłatę odroczonej części wynagrodzenia za wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie, o wartości 1,45 mln zł łącznie z odsetkami;
• na roszczenie banku Turkiye ihracat Bankasi Anonim Sirket Export Credit bank of Turkey - o zapłatę wynikającą z domniemanej cesji należności od Redan przez jednego z dostawców na ten bank, w wysokości 0,45 mln zł.

3. Została podjęta decyzja o zakończeniu bezpośredniej sprzedaży marki „Top Secret” na rynku rosyjskim prowadzonej dotychczas przez Top Secret OOO Rosja z siedzibą w Moskwie (100% udziałów w tej spółce posiada Top Secret Sp. z o.o.). Redan posiadał na dzień 31 grudnia 2020 r. należność od tej spółki w wysokości 4,5 mln zł, na które przed dniem 31 grudnia 2019 r. był utworzony odpis aktualizujący w kwocie 4,2 mln zł. Pomimo podjętej decyzji, po analizie kwoty możliwej do odzyskania od tej spółki, nie dokonano zmiany wartości odpisu. Należności na dzień 31.12.2020 r. po pomniejszeniu o odpis wyniosły 0,3 mln zł.
Wymienione powyżej odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółki Redan.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki