REKLAMA

RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2023-05-26 13:40
publikacja
2023-05-26 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-26
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, (v) numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, (vi) numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, (vii) numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, (viii) numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, (ix) numer 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, (x) numer 14/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, (xi) numer 26/2023 z dnia 29 marca 2023 roku oraz (xii) numer 48/2023 z 27 kwietnia 2023 roku, informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 26 maja 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).

Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią, przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2023 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy.

Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-26 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2023-05-26 Dawid Jaworski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki