REKLAMA

R22 S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy akwizycyjnej, zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów. Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Zenbox sp. z o.o.

2021-09-30 12:16
publikacja
2021-09-30 12:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
R22 S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy akwizycyjnej, zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów. Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Zenbox sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu (”Spółka”), („Emitent”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, której treścią było rozpoczęcie negocjacji mających na celu nabycie 100% udziałów w spółce Zenbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie („Zenbox”) przez R22 S.A. bądź spółkę zależną H88 S.A., a w dniu 21 lipca 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, której treścią było zawarcie w dniu 21 lipca 2021 r. przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów w Zenbox („Umowa Przedwstępna”) przez spółkę zależną, tj. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu z Bartoszem Gadzimskim i Aleksandrą Gadzimską, której przedmiotem było nabycie przez H88 S.A., po spełnieniu się określonych w Umowie Przedwstępnej warunków nabycia 100% udziałów w Zenbox, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE,2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionych informacji poufnych jest ziszczenie się warunków określonych w Umowie Przedwstępnej i zawarcie w dniu 30 września 2021 roku przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w Zenbox przez spółkę zależną od Emitenta, tj. H88 S.A. („Umowa”).

H88 S.A. nabyła łącznie 100 udziałów w Zenbox stanowiących 100% kapitału zakładowego za łączną cenę 17.980.876 złotych („Cena”), w tym 99 udziałów od Bartosza Gadzimskiego za cenę 17.801.067,24 złotych oraz 1 udział od Aleksandry Gadzimskiej za cenę 179.808,76 złotych. Cena płatna jest w dniu zawarcia Umowy.

Sprzedający zobowiązali się i zagwarantowali, że w okresie 2 lat od dnia zawarcia Umowy, nie podejmą działalności konkurencyjnej.

Umowa zawiera standardowe oświadczenia i zapewnienia Sprzedających dotyczące udziałów i działalności, w tym zapewnienia dotyczące zdolności do zawarcia Umowy, zapewnienia, że Umowa nie stanowi naruszenia jakikolwiek innych umów, zobowiązań, zezwoleń, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub zarządzenia. W przypadku naruszenia prawdziwości oświadczeń i zapewnień lub naruszenia zobowiązań Sprzedający ponoszą odpowiedzialność solidarną na zasadach i w terminach wskazanych w Umowie.

Zenbox to spółka świadcząca usługi w zakresie rejestracji domen internetowych, hostingu, serwerów fizycznych, VPS, serwerów wirtualnych, zarządzania serwerami oraz dystrybucji certyfikatów SSL i innych usług komplementarnych.Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki