REKLAMA

QUMAK S.A.: Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.

2019-03-15 14:04
publikacja
2019-03-15 14:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Qumak S.A. – Piotr Duda informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A. z klauzulą prawomocności nadaną w dniu 14 marca 2019 r.

Syndyk zawiadamia, że po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi wycofanie akcji Qumak S.A. z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Syndyk informuje ponadto o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zezwolenia Sędziego-komisarza na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa Qumak S.A. jako całości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-15 Piotr Duda Syndyk masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki