REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.

2020-12-02 14:59
publikacja
2020-12-02 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_QS_12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QS_Projekty_uchwal_NWZA_12.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Planowany_porzadek_obrad_NWZ_Akcjonariuszy_spolki_Quantum_software_S.A._12.2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
QS_-Pelnomocnictwo_do_reprezentacji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.12.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 28.12.2020 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kordiana 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 12.2020.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA QS 12.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS SA
QS Projekty uchwał NWZA 12.2020.pdfQS Projekty uchwał NWZA 12.2020.pdf Treść uchwał NWZA QS SA
Planowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 12.2020 r.pdfPlanowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 12.2020 r.pdf Porządek obrad NWZA QS SA
QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdfQS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf Pełonomocnictwo do reprezentacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-12-02 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki