Polskie przetargi w Unii Europejskiej - podsumowanie roku 2004

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. podsumowała przetargi opublikowane przez polskie podmioty w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od 1. maja do 31 grudnia 2004 roku ogłoszeń tych było 10 610, dotyczyły zamówień publicznych na dostawy i pochodziły głównie z województwa Mazowieckiego i Śląskiego.

Od 1 maja 2004 roku, a więc od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej, niektóre ogłoszenia o zamówieniach publicznych muszą być publikowane dwukrotnie:
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union) i w polskim Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE podlegają te ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza określone progi finansowe. W przypadku zamówień publicznych ogłoszonych przez polskich zamawiających, progi te określone są przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa nakłada obowiązek takiej publikacji na podmioty gospodarcze ogłaszające zamówienia, których wartość wyrażona w złotych przekroczy równowartość kwoty 130 000 EUR dla dostaw i usług, a 5 000 000 EUR dla robót budowlanych (Art. 40. pkt 4). Natomiast w przypadku ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych - progi te wynoszą odpowiednio 750 000 EUR dla dostaw i usług oraz 5 000 000 EUR dla robót budowlanych. (Art. 13. Pkt 1.)

Jednakże, jeśli wartość zamówienia przekracza 60 000 EUR (próg, od którego zamówienia muszą być publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych), ale nie przekracza powyższych kwot, zamawiający nie ma obowiązku przesyłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a ogłoszenie publikowane jest wyłącznie w BZP.

Za przygotowanie, wydawanie i dystrybucję Urzędowego Dziennika UE, odpowiedzialny jest Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OOPEC), który publikuje go codziennie, w 20 oficjalnych językach państw członkowskich.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych zawarte są w Suplemencie Dziennika, który wydawany jest pod nazwą TED - Tender Electronic Daily (Elektroniczny Dziennik Przetargów). Ma on wyłącznie formę elektroniczną i zawiera dziennie około 900 ogłoszeń.

W Elektronicznym Dzienniku Przetargów (TED) zamówienia publiczne można posortować według państwa, z którego pochodzi dane zamówienie. Oprócz 25 krajów członkowskich UE są to także: Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria, USA, Japonia oraz inne państwa, wśród których są między innymi Rosja, Ukraina i Białoruś ogłaszające przetargi finansowane z funduszów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Programu Phare - Tacis Demokracja.

Najwięcej przetargów pochodzi z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Polska zajmuje 12 miejsce pod względem ilości ogłoszonych zamówień publicznych i jest pierwsza wśród państw "nowej" Unii.

Od 1. maja do 31. grudnia 2004 roku w Elektronicznym Dzienniku Przetargów zamieszczonych zostało 10 610 ogłoszeń z Polski. Jednakże tylko część z nich wymagała takiej publikacji. TED zezwala na publikację przetargu na swoich łamach, nawet, gdy wartość przetargu nie przekroczyła ustalonych progów. Szczegółowy, miesięczny, rozkład liczby publikowanych przetargów pokazuje poniższa tabela.

Miesiąc Liczba ogłoszeń
Maj 191
Czerwiec 869
Lipiec 1486
Sierpień 1244
Wrzesień 1317
Październik 2009
Listopad 1707
Grudzień 1787
Razem 10 610

10 429 ogłoszeń (98%) opublikowanych zostało w języku polskim, 180 ogłoszeń (1,07%) - w języku angielskim i jedno - we francuskim.

Polskie ogłoszenia dotyczyły: zamówień publicznych na dostawy (60.60%), zamówień publicznych na usługi (36.83%) oraz zamówień publicznych na roboty budowlane (2.56%).

Najczęściej polscy ogłoszeniodawcy wybierali: procedurę otwartą postępowania (60%) lub procedurę udzielenia zamówienia (31%).

Najwięcej polskich przetargów zamieszczonych w TED - dotyczyło branży oznaczonej numerem 33 000 000 tzn. "Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne" (16% ogłoszeń) oraz branży oznaczonej numerem 24 000 000 tzn."Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe" (13% przetargów).

Rozkład geograficzny miejsc publikacji przetargów wskazuje przede wszystkim na dwa województwa: Mazowieckie (24% ogłoszeń) i Śląskie (12,95% ogłoszeń). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych województw prezentuje poniższa tabela.

Województwo Procent
Dolnośląskie 9,06
Kujawsko-Pomorskie 3,82
Lubelskie 4,47
Lubuskie 2,49
Łódzkie 5,83
Małopolskie 7,79
Mazowieckie 24,03
Opolskie 3,40
Podkarpackie 3,94
Podlaskie 2,71
Pomorskie 5,60
Śląskie 12,95
Świętokrzyskie 2,22
Warmińsko-Mazurskie 2,69
Wielkopolskie 5,30
Zachodniopomorskie 3,70

Na podstawie:

- doświadczeń własnych

- opracowań Urzędu Zamówień Publicznych

- opracowań Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne