Polacy mają trzy biliony złotych długu

Dług Polaków to nie tylko 644 miliardy zł, jak podał do wiadomości Skarb Państwa, ale również dług ukryty szacowany na ponad trzy i pół razy tyle, łącznie Polacy mają trzy biliony długu - twierdzi Janusz Jabłonowski, pracownik Departamentu Statystyki NBP. Badania nad stanem polskich finansów publicznych w perspektywie dziesięcioleci prowadził na Uniwersytecie we Fryburgu.

Emerytury stabilizują finanse

Na dłuższą metę finanse publiczne są niestabilne - co zaskakujące dla samych badaczy długu, najstabilniejszym elementem są emerytury: "Okazało się, że segment finansów publicznych, który wydawał się najmniej stabilny i o którym najgoręcej się dyskutuje, czyli emerytury z nowego systemu zusowskiego, w długim terminie najbardziej stabilizują finanse publiczne" - mówi Janusz Jabłonowski.

Bardzo źle za to przedstawia się sytuacja służby zdrowia, która wobec starzejącego się społeczeństwa Polaków będzie generowała coraz większe koszty. W opinii badaczy wartość otrzymywanych przez obywateli świadczeń jest nieproporcjonalnie wysoka względem płaconych składek. Dodatkowo starzenie się społeczeństwa spowoduje, że coraz więcej osób będzie korzystać, coraz mniej płacić.

Jak dobrze urodzić się w Polsce - teraz

Według Jabłonowskiego każdy obywatel Polski, urodzony w obecnym systemie, od państwa otrzyma więcej, niż na jego rzecz wpłaci. Przekłada się to na ciągłe zadłużanie państwa, odwzorowuje to właśnie dług ukryty w wysokości 180 proc. PKB. Jest to wartość świadczeń gwarantowanych Polakom, za które nie zapłacą oni sami, ale przyszłe pokolenia. Nie jest to jednak domena wyłącznie naszego kraju - tak samo mają się sprawy w Niemczech, czy Austrii.


Źródło: "A Fiscal Outlook for Poland using Generational Accounts" - prezentacja Christopha Mullera i Janusza Jabłonowskiego, NBP

Komentuje Analityk Bankier.pl, Krzysztof Kolany:

Badania przeprowadzone przez pana Jabłonowskiego to chyba pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Podobne wyniki otrzymali eksperci z bazylejskiego Banku Rozrachunków Międzynarodowych, których interesował stan finansów największych państw rozwiniętych. Wnioski są jasne: obecny model państwa socjalnego panujący w Europie (i po części także w USA) jest nie do utrzymania w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Po prostu przy ujemnym przyroście demograficznym nie będzie miał kto zapłacić za leczenie i emerytury ludzi starych.

Istnieją co najmniej trzy rozwiązania tego problemu. Pierwszym jest podwyżka podatków. Jednakże jej skala mogłaby doprowadzić do exodusu ludności oraz ekspansji szarej strefy, a także przyczyniłaby się do jeszcze niższego przyrostu naturalnego. Drugim (często komplementarnym) rozwiązaniem jest redukcja świadczeń zapewnianych obywatelom na koszt pracujących podatników. To oznaczałoby konieczność wyeliminowania branżowych przywilejów emerytalnych, zasiłków rentowych oraz drastycznego zmniejszenia listy zabiegów medycznych refundowanych przez NFZ.

Jest jeszcze trzecia możliwość. Polacy jako społeczeństwo mogą dojść do wniosku, że nie potrzebują „pomocy” państwa i że sami potrafią zadbać o własne zdrowie i zabezpieczenie finansowe na starość. Przywrócilibyśmy wówczas wolność wyboru i dalibyśmy sobie możliwość decydowania o własnym życiu. Taka konkluzja skutkowałaby nie tylko sanacją finansów publicznych. Wzrosłaby konkurencyjność całej gospodarki i przyspieszyłby wzrost gospodarczy. Ceną byłby stan, który specjaliści określają „niższym poziomem zabezpieczenia socjalnego”. Ale to jest nasz wybór i prędzej czy później będziemy musieli go dokonać.Katarzyna Jeznach
Bankier.pl

Katarzyna Jeznach

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~Maria Bejda

Łowicz, 16.02.2014r.

https://docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit


Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
http: //www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/
http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/


Stop niszczeniu narodów i państw !
Polska ofiarą spisku światowego.
Udowodniony zamach stanu w Polsce.


Jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami zwracamy się o rozpowszechnianie informacji o faktycznej sytuacji Narodu Polskiego w Polsce oraz o tworzenie powszechnego frontu sprzeciwu wobec niszczycielskich planów światowych elit żydowskich.

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.
link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ http://izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html
link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności” http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci
link:” Masoństwo w Polsce: Lista Nazwisk,agenci obcych i wrogich Polsce wpływów, druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa” http://archiwa-ipn.blogspot.de/2012/03/masonstwo-w-polsce-lista-nazwisk.html

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu”
http://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg

http://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/


Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.
Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.
link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”
umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html
link: “Skarga do Strassburga” http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.
link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”
www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r. www.petycjeonline.com/forum/80019#14

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. , ”/www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia T. Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.
link: “ Do Narodu Polskiego, List otwarty” , www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

Zmowa milczenia wokół faktu udowodnionego w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje sprowadzeniem na Polską Ziemię parlamentu izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników.
link: J.Bizoń, “Polski trójkąt bermudzki...pojmanie Polski”
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/
Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też skrywane są faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. , link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz”
http://embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2014-01/Delegacja-Knesetu-gosciem-obchodow-w-Auschwitz.aspx ,
link: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauście” http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1C9978C7F8A40EE9C1257C6300473551
W związku z wizyta Knesetu na Polskiej Ziemi w dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce.
link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim” http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zawiadomienie-przestepstwie-oswiecim-2014-01


Cytat:
“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.
Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.
Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:
- zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,
- zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,
- wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,
- zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,
- wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,
- wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,
- nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.
“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo - w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).
Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. “

W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości. Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...) W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”
link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”
http://trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego
link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”
http://archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/
Urząd premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje uzurpator Donald Tusk, pochodzenia żydowskiego, który był płatnym tajnym agentem służb wywiadowczych NRD, Stasi , cytat,:
“Prawda jest jednak brutalna, obecny premier tak zwanej III RP to sprzedawczyk z powodu którego wielu działaczy Solidarności nie tylko na Wybrzeżu Gdańskim traciło życie, zdrowie a w najlepszym wypadku wolność .Donald Tusk to płatny współpracownik STASI o pseudonimie OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim urzędzie o nazwie BstU. Dr.Hanna Labrenz Weiss - 1991 bis heute wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung der BstU
http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/Forschung/Mitarbeiter/labrenz-weiss.html


Państwo niemieckie nie potrafiło dostatecznie surowo osądzić dokonanych zbrodni i odrzuca wszelkie próby zbadania powiązań zachodnioniemieckich deputowanych z tajnymi służbami NRD jak też możliwość wglądu do akt Donalda Tuska, który jest protegowanym światowych elit żydowskich na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.
link:”Donald Tusk kryptonim OSCAR akta MfS ; STASI”
http://www.fronda.pl/blogi/miroslaw-mrozewski/donald-tusk-kryptonim-oscar-akta-mfs-stasi,34341.html
link:”Donald Tusk podejrzany o współpracę ze Stasi i SB, agent o pseudonimie Oskar, czy to prawda panie premierze?Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisję pańską i rządu.”
http://racjapolskiejlewicy.pl/donald-tusk-podejrzany-o-wspolprace-ze-stasi-i-sb-agent-o-pseudonimie-oscar-czy-to-prawda-panie-premierze-jezeli-tak-to-prosimy-o-natychmiastowa-dymisje-panska-i-rzadu/5181

Cytat:
“Donald Tusk podejrzany o współpracę ze STASI i SB agent o pseudonimie „Oscar” Czy to prawda panie Premierze? Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisje pańską i rządu.
Jak donosi „Dziennik gajowego Maruchy” nazwisko jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera Donalda Tuska. Choć nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy były funkcjonariusz zarówno STASI jak i SB poproszony o komentarz.
Cała sprawa ma związek z ukazaniem się w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna „Pierwsze życie Angeli M.” poświęconej działalności w NRD obecnej kanclerz Angeli Merkel. Twierdzą w niej, że w 1981 była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ (Wolna Młodzież Niemiecka – komunistyczna organizacja młodzieżowa Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w NRD) oraz członkiem władz komisji zakładowej Akademii Nauk w NRD.
Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni protektorzy młodej Angeli Merkel, pod których skrzydłami rozpoczynała polityczną karierę, okazali się agentami STASI. Obaj na terenie byłej NRD tworzyli oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU, z której wywodzi się … Angela Merkel.
Jeżeli Donald Tusk był agentem STASI i SB o pseudonimie „Oscar”, który aktywnie działał w gdańskiej „Solidarności”, to ewentualne zamierzchłe powiązania ze STASI mogą rzucać zupełnie nowe światło na wzajemnie wsparcie i zażyłe stosunki w polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.Na razie krążą tylko enuncjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości, już od dawna, zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna pt. „Das erste leben der Angela M.” („Pierwsze życie Angeli M.”) temat powraca ze zdwojona siłą.
„Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec. … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem ­Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ … tłumaczenie:Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane. Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981, np. przykład, była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni”.
Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945r,
cytat: "Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów... Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. Zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce."

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Uzurpatorzy wprowadzili nawet przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=71734 , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy” http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.
link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach” http://twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,george-soros-rozdaje-karty-w-polskich-lupkach.html
link: “Chcą nas wytruć woda z kanalizacji”,http://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem na Narodzie Polskim. link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” http://wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.
link : “ Roszczenia zydowskie spłacone już dawno” http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=39&t=8370

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski. link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/30/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce/

Na domiar złego struktury Kościoła Katolickiego zostały przejęte przez osoby pochodzenia żydowskiego, które podstępnie, pod szyldem ekumenizmu, judaizmu manipulują umysłami Polaków dla swoich celów, pomijając istniejące zagrożenia dla zdrowia i życia, dla istnienia Narodu Polskiego.
Cytat: “Niektórzy biskupi i niektó­re instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwo­wane t y l k o dla związanych z Narodem wybranym.”
link: “Sprzeciw wobec kanonizacji żyda Wojtyły-Katza” http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sprzeciw-wobec-kanonizacji-wojtyly-katza-2014-01
link: “Księża będą nauczać o gazie łupkowym jak latarnicy, którzy mówili na wsiach o elektryfikacji” http://natemat.pl/49987,ksieza-beda-nauczac-o-gazie-lupkowym-jak-latarnicy-ktorzy-mowili-na-wsiach-o-elektryfikacji
link:“Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele katolickim w Polsce ! “http://www.youtube.com/watch?v=dA8M6D_j7Eo

Szczytem hipokryzji hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce jest czerpanie zysków z dotacji unijnych za przekonywanie społeczeństwa polskiego do przychylności dla obcych koncernów wydobywczych jak też za propagowanie nauczania seksualnego w przedszkolach, pomimo wydanego oficjalnie komunikatu Episkopatu Polski przeciw temu demoralizacyjnemu projektowi.
Link: “Feministki donoszą na Kościół: brał dotacje na gender”
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Feministki-donosza-na-Kosciol-bral-dotacje-na-gender,wid,16288810,wiadomosc.html?ticaid=11214e


Przyjazd Knessetu na Polską Ziemię jak też debata nad antysemityzmem, który jest wytworem organizacji żydowskich z USA, to agresja na suwerenne Państwo Polskie oraz działanie wymierzone w dobre imię osaczonego Narodu Polskiego. Jest zapowiedzią realizacji planów niszczenia państw i narodów.
link: Izraelski Prezydent - przemawia: "Wykupujemy Polskę"! http://www.youtube.com/watch?v=uisDn4UqHzc&feature=share
link: “zniesławienie czyli prawda o tzw.antysemityzmie”
http://www.youtube.com/watch?v=uisDn4UqHzc&feature=share
link: “Polskojęzyczne żydostwo podżega do wojny”
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/polskojezyczne-zydostwo-podzega-wojny-2013-09

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”


Dodatkowe wyjaśnienia:


OSCE tzn. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do dziś nie odesłała potwierdzenia odbioru korespondencji wysłanej 04.07.2013r., która zawierała dowody na sfałszowanie wyborów w 2011 r. oraz dokonanie zamachu stanu udowodnione przez T.Cichockiego w 2013r. link: “Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.” https://docs.google.com/document/d/1ZP5S424XTLJoyXyYKTfx8IftFNLy52wDkyPSp2v8gJk/edit , link:”Petycja PE 0578/2012. Alarm!!! Udowodniony zamach stanu w Polsce!!!” https://docs.google.com/document/d/1H_4y-sXHyS30l7IQMVg7WXhz5KJoDGw4RIY3DmBDIy4/edit
M.Bejda rozmawiała wielkrotnie przez telefon z panią Verena Barth-Wehrenalp, Asystentką Sekretarza Genralnego OSCE (OBWE)w Wiedniu. Asystentka odmówiła jej możliwości rozmowy z Sekretarzem Generalnym Lamberto Zannier a tym bardziej osobistego spotkania o które M.Bejda prosiła. Stwierdziła ona, że odpowiedzi na naszą korespondencję należy szukać w Warszawie, bo tam rzekomo zostały przesłane nasze dokumenty. Niestety Biuro OBWE w Warszawie odsyłało od osoby do osoby a przy tym nawet udawano, że nie rozumieją po polsku a na koniec odesłano nas do Wiednia.
Jedynie w pierwszej rozmowie telefonicznej sekretarka Zanniera potwierdziła, że Sekretarz Zannier zaznajomił się z informacjami zawartymi w naszym emailu informującym o sfałszowaniu wyborów w 2011r. i udowodnionym w 2013 r. zamachem stanu w Polsce. Tekst podobno miał zostać przekazany do odpowiedniego działu do analizy.
Podczas ostatniej rozmowy z sekretarką Zanniera M.Bejda domagała się odpowiedzi od Sekretarza Zanniera, bo do niego skierowana była nasza prośba o interwencję. Po wyrażeniu przez M.Bejda oburzenia na nie odesłanie potwierdzenia odbioru korespondencji z 04.7.2013r. i pozbywania tak ważnej dla bezpieczeństwa w Europie sprawy, pani Verena Barth-Wehrenalp próbowała uspokajać stwierdzeniem aby się nie obawiać, bo w Polsce nie dojdzie do żadnej wojny domowej.
Z tego wynika, że ta pani dobrze zna treść rozmów w tej sprawie i że podejmowane były działania w związku z udowodnieniem sfałszowania wyborów i dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących w Polsce władzę.
Zarówno Zannier jak też Barosso odbyli spotkania z Tuskiem w Warszawie, oczywiście nie zostało ujawnione jaki był faktyczny cel ich wizyt. Zapewne Tusk ich przekonał że Naród Polski jest już pod całkowitą kontrolą rządu i służb a jakiekolwiek niepokoje będą kierowane przez ich popleczników.

Rada Europejska i Komisja Europejska odesłała z datą 08.07.2013r. potwierdzenie przyjęcia korespondencji, wysłanej w dniu 04.07.2013r. z urzędu Deutsche Post we Flensburgu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ ... POTOP

Ciekawe, że Balcerowicz używa też tego argumentu. Jego uczeń Antaczak także.
Żadna z tych osób nie mówi nic na temat zadłużenia w krajach US i UE.
Nie ma analiz porównawczych, a świat się kręci - zadłużenie rośnie.
Pytanie, czy to zadłużenie obecnie ma jakieś RZCZECZYWISTE konsekwencje i świecie WIRTUALNEJ i KREATYWNEJ KSIĘGOWOŚCI.
Czy mamy do czynienia z nową KSIĘŻYCOWĄ EKONOMIĄ ŚWIATA.
Czy biliony $ i EURO drukowane przez FED i EBC to jest nowa metoda na tworzenie wirtualnego dobrobytu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Szajbus

Zgadzam się z moimi Przedmówcami, Którzy mieli możliwość
tylko pisanym słowem! - Niebawem zobaczycie, kto miał rację!
Finanse Naszego Państwa są na rozrachunku obcych służb!
Większość z Nas, będzie płakać, wręcz " wyła"! - Za utraconym
Rajem, - które Nam obiecywano! - "Nic to", jakby powiedział imć
Zagłoba! - A dzisiaj? - Jesteśmy w Naszej Ojczyźnie, i nadchodzi
wreszcie czas, żeby uchwycić... I krzyknąć: Szable w dłoń!!! - Won!
Z tą hołotą! - Wynocha przekupni judasze! - Wynocha! - Z Naszej
krwawej Ojczyzny! - Już dość! - Zrabowaliście! - Naszego dorobku!
Wy, politycy! - Przekupi, sędziowie!, prokuratorzy, komornicy, i wielu
jeszcze innych obwiesi, którzy służą mamonie!!! - Mamonie?! A jakże,
większość to bydło! - "Przepraszam", są tacy, którzy są sędziami
w imię mamony! - A nie sprawiedliwej oceny faktów.!!! - Oni zwą swą
powinność: Działamy tyko dla sprawiedliwości... Ludzie Kochani!!!
Moi Kochani Forumowicze!!! - To bydło! - Tylko dla kasy! - DLA KASY!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Sam

Taki jest cel masonerii zadłużyć wszystkich ,mieć kątolę nad finansami znaczy mieć kontrolę nad ludzmi

! Odpowiedz
0 0 ~BLL

To pisał debil albo prowokator. Mojemu synowi urodziła się córka. Można policzyć, ile będzie kosztowało jej wychowanie, i potraktować to jako dług. Ale gorzej, jak na pokrycie tego długu zaciągnie się kredyt. Wtedy ten fikcyjny dług staje się realny, i generuje realne koszty obsługi. Tak stworzono OFE, i w ten sposób powstały realne wielomiliardowe koszty!
Ekonomistów, którzy to zrobili, i głoszą podobne brednie należy podać do prokuratury i wsadzić do więzienia.
Bzdurą systemu finansów publicznych jest opieranie świadczeń o składki, i promowanie prywatnych podmiotów w służbie zdrowia. To jest prawdziwy horror, i z tym trzeba skończyć.System emerytur, oparty o wszystkie dochody budżetu państwa, musi być sprawiedliwy: emerytury mogą być niskie, ale muszą być proporcjonalne do wkładu pracy i jednakowe dla wszystkich; bez żadnych przywilejów emerytalnych!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~wpis.du

to trzeba bedzie odwiedzić pare instytucji..

! Odpowiedz
2 0 ~nico

my górniki mamy to gdzieś...nie nasza sprawa....dostajemy kupe szmalu i szybko idziemy na emeryturke i to jest najważniejsze...a wy jak gupie to róbta...na nas

! Odpowiedz
0 0 ~Qwer

"nie będzie miał kto zapłacić za leczenie i emerytury ludzi starych"
Zatem nie będą leczeni i problem z głowy.
To żart.
Ale państwo socjalne już było za PRLu i marnie skończyło. I choć wybitnie opłacało się eksportować ze względu na różnice walut zł i $, to jednak nie przetrwało.

! Odpowiedz
0 3 ~denim

a jednak szwecja norwegia niemcy czy tez anglicy i francuzi wielokrotnie wiecej oferuja swojemu obywatelowi i mimo to polska nigdy nie zblizy sie do nich na odleglosc stu lat swietlnych Ciekawe dlaczego ???

! Odpowiedz
0 3 ~xxx

Zobacz sobie ile kosztuje operacja psa, a ile człowieka. Trzecia możliwość jest dla ludzi, a nie bydła hodowlanego i dlatego tak wielu jest przeciw.

! Odpowiedz
WIG 0,11% 57 446,50
2018-12-11 11:32:00
WIG20 0,09% 2 244,01
2018-12-11 11:47:45
WIG30 0,10% 2 557,84
2018-12-11 11:47:00
MWIG40 -0,15% 3 971,66
2018-12-11 11:32:15
DAX 1,47% 10 777,71
2018-12-11 11:46:00
NASDAQ 0,74% 7 020,52
2018-12-10 22:02:00
SP500 0,18% 2 637,72
2018-12-10 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl