REKLAMA

PartnerBud S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

2020-02-26 17:43
publikacja
2020-02-26 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent" lub „Spółka"), informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Michała Feist z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej („Rezygnacja”). Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
1. Wiesław Cholewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Wuczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Franciszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej,
4. Artur Olejnik – Członek Rady Nadzorczej,
5. Leszek Kołodziej – Członek Rady Nadzorczej,
6. Katarzyna Kulesza – Członek Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2020-02-26 Maciej Cader Prokurent Maciej Cader
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki