REKLAMA

PartnerBud S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2020-06-30 20:22
publikacja
2020-06-30 20:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PartnerBud___Zawiadomienie_art._69_(rozliczenie_Wezwania)_(Maji_&_Wladyslaw_Krol)(100016843.1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „PartnerBud”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przez Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Maji”) oraz pana Władysława Króla (dalej łącznie jako „Zawiadamiający”).
Zawiadomienie zostało złożone w związku z nabyciem przez: (i) Maji (będącą spółką, której jedynym wspólnikiem jest pan Władysław Król) bezpośrednio 466.289 akcji PartnerBud, stanowiących łącznie 1,85% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 1,85% głosów na walnym zgromadzeniu PartnerBud („Akcje”), na skutek rozliczenia w dniu 29 czerwca 2020 r. wezwania na sprzedaż akcji PartnerBud ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Maji, pana Władysława Króla, AEREF V PL Investment S.À R.L., AEREF V PL Master S.À R.L., AEREF V Master S.À R.L. oraz ARES European Real Estate Fund V SCSP („Wezwanie”); oraz (ii) Władysława Króla pośrednio (za pośrednictwem Maji) Akcji, o których mowa powyżej, na skutek rozliczenia Wezwania.
Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
PartnerBud _ Zawiadomienie art. 69 (rozliczenie Wezwania) (Maji & Władysław Król)(100016843.1).pdfPartnerBud _ Zawiadomienie art. 69 (rozliczenie Wezwania) (Maji & Władysław Król)(100016843.1).pdf Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki