REKLAMA

PZU SA: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

2022-07-27 19:53
publikacja
2022-07-27 19:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zadanie_zwolania_NWZ_PZU_SA..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_PZU_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-27
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”) – akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki - żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ PZU SA”) wraz projektami uchwał.

Ww. żądanie wraz z załącznikiem – projektami uchwał NWZ PZU SA - Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu.

Informację o zwołaniu NWZ PZU SA przez Zarząd PZU SA wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych PZU SA przekaże odrębnym raportem bieżącym.
Załączniki
Plik Opis
Żądanie zwołania NWZ PZU SA..pdfŻądanie zwołania NWZ PZU SA..pdf Żądanie zwołania NWZ PZU SA.
Projekty uchwał NWZ PZU SA.pdfProjekty uchwał NWZ PZU SA.pdf Załącznik do żądania zwołania NWZ PZU SA - projekty uchwał NWZ PZU SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-27 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki