30,8000 zł
-0,65% -0,2000 zł
Pure Biologics SA (PUR)

Podjęcie uchwały o zamianie akcji serii A

Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na wniosek Akcjonariuszy Założycieli Spółki na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki podjął w dniu 23 października 2019 r. uchwałę o dokonaniu zamiany wszystkich 185 400 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A (Akcje), powodującej jednocześnie, zgodnie z §8 ust.3 Statutu Spółki utratę uprzywilejowania tych Akcji.
Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela. Z chwilą podjęcia uchwały o zamianie akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii A.
Akcje objęte uchwałą były uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję serii A przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 20,15% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu zamiany wszystkie akcje serii A będą stanowić 12,09% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 1 654 000, zamiast dotychczasowych 1 839 400 głosów, co oznacza, że nie ma już w spółce akcji uprzywilejowanych co do głosu. Wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie.

Zgodnie z wnioskami Akcjonariuszy Założycieli (raport bieżący z dnia 21 października 2019 r.) oraz w nawiązaniu do utworzonego przez nich Programu Motywacyjnego (raport bieżący z dnia 11 października 2019 r.) zamiarem Zarządu Spółki jest wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.