79,0000 zł
6,76% 5,0000 zł
Pure Biologics SA (PUR)

Komunikaty spółki - PURE

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW
Otrzymanie zaliczek z NCBR
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
Zawarcie umów Lock-up na akcjach Emitenta
Raport roczny Pure Biologics S.A. za rok obrotowy 2019
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. Pure Biologics Spółka Akcyjna
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki
Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Wykaz Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. (NWZ)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.