51,6000 zł
2,38% 1,2000 zł
Pure Biologics SA (PUR)

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_zwolaniu_NWZ_Pure_Biologics_SA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) zwołuje na dzień 18 grudnia 2019 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc, Julita Jastrzębska-Kurdziel Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 50-038 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi
nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa
pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady
Nadzorczej.
7. Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 grudnia 2019 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zwołaniu NWZ Pure Biologics SA_2019.pdfZawiadomienie o zwołaniu NWZ Pure Biologics SA_2019.pdf Zawiadomienie o zwolaniu NWZ Pure Biologics SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Filip Jeleń Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.