REKLAMA

PUŁAWY: Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

2020-03-03 18:30
publikacja
2020-03-03 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Anna_Zarzycka_Rzepecka.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-03
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. odwołała ze składu Zarządu:
Pana Krzysztofa Bednarza – Prezesa Zarządu,
Pana Krzysztofa Homendę – Wiceprezesa Zarządu,
Panią Izabelę Świderek – Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pani Anna Zarzycka-Rzepecka pełniła dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pani Anna Zarzycka-Rzepecka złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pani Anny Zarzyckiej- Rzepeckiej, że nie jest ona wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Anny Zarzyckiej-Rzepeckiej.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
CV_Anna_Zarzycka_Rzepecka.pdfCV_Anna_Zarzycka_Rzepecka.pdf CV_Anna Zarzycka-Rzepecka

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-03 Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu
2020-03-03 Andrzej Skwarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki