REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie umowy faktoringu z regresem.

2021-09-29 19:51
publikacja
2021-09-29 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy faktoringu z regresem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, niniejszym informuje, że w dniu 29.09.2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy faktoringu z regresem z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094143) („Umowa”).

Umowa przewiduje limit finansowania w wysokości 2.000.000,00 zł. Zabezpieczenia Umowy stanowią:

a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

b) cesja wierzytelności Spółki z rachunków bankowych prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia, wynikającego z Umowy.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-09-29 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-09-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki