REKLAMA
BADANIE

PROTEKTOR: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

2023-01-30 15:04
publikacja
2023-01-30 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-30
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Realizując obowiązek określony w § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Jednostkowy raport roczny za rok 2022:
28 kwietnia 2023 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2022:
28 kwietnia 2023 roku.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku:
30 maja 2023 roku.

4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku:
29 września 2023 roku.

5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku:
29 listopada 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2023 roku.

Ponadto zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-01-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2023-01-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki