REKLAMA

PRIMEBIT GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2022-09-02 17:50
publikacja
2022-09-02 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_ZWZ_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_ZWZ_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Prime_Bit_Games_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_29.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 29 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik Opis
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.09.2022.pdf1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.09.2022.pdf
2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 29.09.2022.pdf2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 29.09.2022.pdf
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_29.09.2022.pdf3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_29.09.2022.pdf
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_29.09.2022.pdf4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_29.09.2022.pdf
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_29.09.2022.pdf5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_29.09.2022.pdf
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_29.09.2022.pdf6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_29.09.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Sandra Wojnarowicz Prezes Zarządu Sandra Wojnarowicz
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki