REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. – zniesienie dematerializacji akcji

2019-07-19 16:41
publikacja
2019-07-19 16:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_Raportu_biezacego_-_Uchwaly_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prime Car Management S.A. – zniesienie dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu podjęte w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 § 1ksh uchwały wraz ze wskazaniem w odniesieniu do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji Spółki, tj. 11.908.840 (jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z powyższym Zarząd spółki niezwłocznie złoży do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu; oraz podejmie wszystkie czynności faktyczne i prawne niezbędnych do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 RMF GPW
Załączniki
Plik Opis
załącznik do Raportu bieżacego - Uchwały NWZ.pdfzałącznik do Raportu bieżacego - Uchwały NWZ.pdf Załącznik: Uchwały NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-19 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-07-19 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki