REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G

2020-07-07 14:41
publikacja
2020-07-07 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent informuje, iż zgodnie z aktualną wyceną (na 30 czerwca 2020 r.) wartość certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ, które są objęte zastawem na rzecz obligatariuszy serii G wynosi 5.967 tys. zł. Jest to wartość niższa niż przewidziana w Warunkach Emisji Suma Zabezpieczenia (8.450 tys. zł). Po planowanym przez Emitenta częściowym przedterminowym wykupie obligacji wartość certyfikatów objętych zastawem będzie wyższa niż Suma Zabezpieczenia, jaka będzie wymagana po w/w wykupie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2020-07-07 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki