REKLAMA

POLENERGIA: Zawarcie umowy doradczej przez Polenergia S.A. oraz Master BIF IV UK Holdings Limited

2021-08-24 13:11
publikacja
2021-08-24 13:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zawarcie umowy doradczej przez Polenergia S.A. oraz Master BIF IV UK Holdings Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Emitent zawarł umowę doradczą (advisory, support and consultancy agreement) z Master BIF IV UK Holdings Limited jako doradcą („Doradca”), który jest podmiotem powiązanym z jednym z akcjonariuszy Emitenta, tj. BIF IV Europe Holdings Limited. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na powołanie Doradcy uchwałą z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Rolą Doradcy, jako podmiotu posiadającego doświadczenie w zarządzaniu aktywami w sektorze energii odnawialnej w skali globalnej, będzie udzielanie porad i rekomendacji wspierających pracę Komitetu Nadzoru Operacyjnego („Komitet”) powołanego w ramach Rady Nadzorczej w dniu 18 sierpnia 2021 r. Do zadań Komitetu należy m.in. sprawowanie nadzoru operacyjnego nad rozwojem, działalnością finansową oraz możliwościami inwestycyjnymi grupy Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
2021-08-24 Iwona Sierżega Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki