REKLAMA

PL GROUP S.A.: Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji

2020-10-22 09:34
publikacja
2020-10-22 09:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Drugie wezwanie PL Group S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000286524 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji, w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Warszawie, przy ulicy Zajęczej 4, 00-351 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Sebastian Albin Prezes Zarządu Sebastian Albin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki