REKLAMA

PKNORLEN: PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG umowę na dostawy ropy naftowej

2015-12-23 19:15
publikacja
2015-12-23 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 177 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-23
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG umowę na dostawy ropy naftowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 23 grudnia 2015 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Tatneft Europe AG, Switzerland umowę ("Umowa") na dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. w ilości od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton. Dostawy będą realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.

W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej około 2 mln PLN miesięcznie.

Przewidywana maksymalna wartość dostaw do 31 grudnia 2018 roku wyniesie około 7,4 mld PLN.

Powyższa umowa spełnia kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN has signed an agreement with Tatneft Europe AG for crude oil deliveriesRegulatory announcement no 177/2015 dated 23 December 2015Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 23 December 2015 it signed an agreement (“Agreement") with Tatneft Europe AG, Switzerland, for crude oil deliveries, in the quantity from 3,6 million tonnes to 7,2 million tonnes, to PKN ORLEN. The deliveries will be realized starting from 1 January 2016 to 31 December 2018.In the Agreement there have been set liquidated damages in the amount not higher than ca. PLN 2 million monthly.The estimated maximum value of the deliveries by 31 December 2018 will amount to approximately PLN 7,4 bn.In accordance with the “Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned Agreement is a “significant agreement" due to the fact that its value exceeds 10% of PKN ORLEN’s equity.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-23 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2015-12-23 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki