REKLAMA

PKNORLEN: Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.

2022-08-12 16:53
publikacja
2022-08-12 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-12
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że w dniu 12 sierpnia 2022 roku została Spółce doręczona opinia biegłego do planu połączenia z dnia 29 lipca 2022 roku dotyczącego połączenia PKN ORLEN ze spółką pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku), sporządzona na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Opinia biegłego została przez Spółkę udostępniona, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z PGNiG pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-PGNiG, gdzie będzie, tak jak inne dokumenty tamże opublikowane, dostępna nie krócej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęte mają być uchwały, wskazane jako projekty w załączniku nr 1 do planu połączenia z dnia 29 lipca 2022 roku.

Patrz także: raporty bieżące nr 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022 z dnia 16 marca 2022 roku oraz nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The opinion of an expert regarding the merger plan of the Company with PGNiG S.A.Regulatory announcement no 46/2022 dated 12 August 2022PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that on 12 August 2022 an opinion of an expert has been delivered to the Company regarding the merger plan dated 29 July 2022 regarding the merger between PKN ORLEN and Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. headquartered in Warsaw (about which the Company informed in the regulatory announcement no 37/2022 dated 29 July 2022), prepared pursuant to Art. 503.1 of the Polish Code of Commercial Companies.The expert opinion is available on the PKN ORLEN’s website, according to Art. 505. 31 of the Polish Code of Commercial Companies, in the tab Merger with PGNiG under the following address: https://www.orlen.pl/en/investor-relations/merger-with-PGNiG, where this document will be, as other documents published there, available not less than until the Company’s General Meeting, on which the resolutions are to be adopted, indicated as projects in the attachment no 1 to the merger plan dated 29 July 2022.See also: regulatory announcement no 44/2020 as of 14 July 2020, no 45/2020 as of 14 July 2020, no 46/2020 as of 23 July 2020, no 20/2021 as of 10 May 2021, no 21/2021 as of 12 May 2021, no 22/2021 as of 12 May 2021, no 11/2022 as of 16 March 2022 and no 37/2022 as of 29 July 2022.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-12 Patrycja Klarecka Członek Zarządu
2022-08-12 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki