PKN Orlen realizuje działania przeciw korupcji i łapownictwu

PKN Orlen realizuje działania przeciw korupcji i łapownictwu. Koncern wdrożył zarządzenie operacyjne wprowadzające Politykę antykorupcyjną w Grupie Orlen. Powołano też koordynatora do spraw antykorupcyjnych, który współpracuje z zarządami spółek grup kapitałowej.

Informacje na ten temat koncern przedstawił w opublikowanym ostatnio Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Grupy Orlen i PKN Orlen za rok 2018, w części zatytułowanej Obszar zagadnień przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

Dążymy do zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności Grupy Orlen gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy - podkreślono w tym dokumencie.

Jak poinformował w sprawozdaniu PKN Orlen, działania z zakresu przeciwdziałania korupcji i łapownictwu są realizowane tam przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa we współpracy z Biurem Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biurem Audytu.

Koncern wyjaśnił przy tym, iż np. Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa odpowiada m.in. za bezpieczeństwo gospodarcze, fizyczne, techniczne oraz teleinformatyczne, opracowanie rozwiązań i standardów, których celem jest poprawa skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz realizację Polityki antykorupcyjnej w Grupie Orlen, w tym poprzez monitorowanie procesów biznesowych, a także analizowanie informacji i raportowanie o nieprawidłowościach oraz nadużyciach. Biuro to koordynuje także postępowania karne prowadzone przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, w których PKN Orlen występuje w jakimkolwiek charakterze, a także prowadzi zaawansowane analizy bezpieczeństwa oraz kontrole.

Ze względu na specyfikę zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji, nie istnieją i nie zostały zdefiniowane w Grupie Orlen niefinansowe wskaźniki efektywności, które opisywałyby lub mierzyłyby tego typu zjawiska. Celem Grupy Orlen jest całkowita eliminacja przypadków korupcji i łapownictwa - podkreślono w sprawozdaniu koncernu, które wymienia szereg regulacji i wewnętrznych aktów organizacyjnych obejmujących przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.

Wśród obowiązujących w tym zakresie norm PKN Orlen podaje m.in. Zasady oraz instrukcje przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie Kapitałowej Orlen, które są skierowane do wszystkich pracowników spółek, na wszystkich stanowiskach, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, dokumentami finansowymi bądź uczestniczą realizacji transakcji. Innym dokumentem są Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Orlen, regulujące - jak wyjaśnia koncern - procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych. Spółka wprowadziła również Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN), w ramach którego identyfikowane są potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być zgłaszane poprzez wskazane kanały informacyjne.

Według sprawozdania w listopadzie 2018 r. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podpisał zarządzenie operacyjne wprowadzające +Politykę antykorupcyjną w Grupie Orlen+. Jest to deklaracja realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy i etyczny. Celem Polityki jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi - wyjaśnił koncern. Jak zaznaczył, w dokumencie podkreślono znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Grupie Orlen.

+Polityka antykorupcyjna Grupy Orlen jest standardem, w którym deklaruje się brak tolerancji dla zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych. To również zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich państwach, w których spółki prowadzą działalność biznesową podkreślono w sprawozdaniu PKN Orlen. Wspomniano jednocześnie, iż w 2018 r. trwały tam prace nad zarządzeniem Zasady przyjmowania i wręczania upominków w PKN Orlen oraz aktualizacją ASZN.

W sprawozdaniu PKN Orlen czytamy też, że w 2018 r. powołany został koordynator do spraw antykorupcyjnych. Koordynator współpracuje także bezpośrednio z zarządami spółek Grupy Orlen, w których nie ma wydzielonych komórek organizacyjnych do spraw bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i wdrożenie zasad monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych, zintegrowanej weryfikacji kontrahentów, przyjmowania i wręczania upominków oraz aktualizacja anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości - podkreśla dokument.

Według sprawozdania, w ten sposób spełniane są m.in. wymagania prawne wynikające z regulacji Unii Europejskiej oraz obowiązku zachowania należytej staranności standardów antykorupcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych.

W sprawozdaniu PKN Orlen podano, że w celu minimalizacji wystąpienia ryzyk nadużyć oraz korupcji wykorzystywany jest tam popularny Model Trzech Linii Obrony/Prewencji (ang. Three Lines of Defence), gdzie na pierwszej linii znajduje się zarządzanie ryzykiem przez pracowników i jednostki biznesowe oraz mechanizmy kontrolne, dotyczące procesów operacyjnych, a na ostatniej, trzeciej - audyt i kontrola wewnętrzna, wspierające poprawne funkcjonowanie wskazanych prewencji.

Sprawozdanie PKN Orlen wyjaśnia, że uzupełnieniem podejmowanych działań są czynności realizowane przez spółkę Orlen Ochrona, posiadającą odpowiednie umocowanie organizacyjne, jak również niezbędne narzędzia, w tym między innymi możliwość wspierania się usługami wywiadowni gospodarczych i detektywów. W domniemanych przypadkach korupcji ma także miejsce ścisła współpraca z organami ścigania, w tym z policją i CBA. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wskazanych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji - podkreśla dokument. (PAP)

mb/ amac/

Źródło: PAP
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PKNORLEN 1,12% 90,60
2019-06-27 13:48:47
WIG 0,76% 60 305,15
2019-06-27 13:46:00
WIG20 0,77% 2 335,09
2019-06-27 14:01:45
WIG30 0,75% 2 687,21
2019-06-27 14:01:00
MWIG40 0,65% 4 101,39
2019-06-27 13:46:45
DAX 0,11% 12 259,16
2019-06-27 13:55:00
NASDAQ 0,32% 7 909,97
2019-06-26 22:03:00
SP500 -0,12% 2 913,78
2019-06-26 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.