REKLAMA

PKN Orlen: dywidenda za 2014 r. wyniesie 1,65 zł na jedną akcję

2015-04-28 11:57
publikacja
2015-04-28 11:57

Dywidenda dla akcjonariuszy PKN Orlen za 2014 r. wyniesie 1,65 zł na jedną akcję. Taką decyzję, zgodną z wcześniejszą rekomendacją zarządu płockiego koncernu, podjęło obradujące we wtorek Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki.

Na wypłatę dywidendy za 2014 r. przeznaczona zostanie kwota 705 mln 719 tys. 950 zł z kapitału zapasowego PKN Orlen. Dniem dywidendy będzie 16 czerwca, a dniem jej wypłaty 8 lipca 2015 r., co proponował wcześniej zarząd spółki.Jednocześnie ZWZ płockiego koncernu zdecydowało, iż strata netto PKN Orlen za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 mld 671 mln 826 tys. 145 zł pokryta zostanie również z kapitału zapasowego. Także ta decyzja była zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki.

O przyjęciu uchwał w sprawie pokrycia straty netto PKN Orlen za 2014 r. oraz wypłacie w tym roku dywidendy zdecydowały podczas ZWZ głosy Skarbu Państwa, największego akcjonariusza płockiego koncernu. Wcześniej rekomendacje zarządu spółki w obu tych kwestiach pozytywnie oceniła rada nadzorcza.

We wniosku do ZWZ w sprawie pokrycia straty i dywidendy zarząd PKN Orlen argumentował, że poprawa sytuacji finansowej grupy płockiego koncernu pozwoliła przyjąć w ramach jej strategii na lata 2014-17 zaktualizowaną politykę dywidendową, która zakłada możliwość stopniowego zwiększania kwot wypłacanej dywidendy na akcję do 5 proc. średniego kursu akcji za rok dywidendy z uwzględnieniem realizacji strategicznych wskaźników finansowych oraz prognoz, dotyczących sytuacji makro.Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w obszarze, w jakim działa Grupa Orlen podlega dużej zmienności i może zawierać elementy o charakterze niegotówkowym, takie jak przeszacowanie wartości aktywów, zapasów czy kredytów, przez co nie w pełni odzwierciedla wypracowane przez spółkę wyniki - podkreślił zarząd płockiego koncernu.PKN Orlen informował wcześniej, że strata netto PKN Orlen za 2014 r. w wysokości ponad 4,67 mld zł przy zysku netto w 2013 r. na poziomie prawie 618 mln zł, wynikała z odpisów wartości aktywów spółki. Według płockiego koncernu, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w roku 2014 wyniosły 5,36 mld zł i dotyczyły głównie litewskiej grupy Orlen Lietuva - 4,18 mld zł, czeskiej grupy Unipetrol - 752 mln zł oraz grupy Orlen Upstream w Kanadzie - 311 mln zł.

Dywidenda PKN Orlen za 2013 r. wyniosła 1,44 zł na jedną akcję. Z zysku netto spółki za 2013 r., wynoszącego ponad 617,6 mln zł na dywidendę przeznaczono wówczas 615,9 mln zł, a pozostała kwota w wysokości prawie 1,8 mln zł trafiła na kapitał zapasowy spółki.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki koncern wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę dywidendy koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. - 0,12 zł, za 2002 r. - 0,14 zł i za 2003 r. - 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. - kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła z kolei 1,50 zł na akcję.

Według ostatnich, aktualnych danych, publikowanych w maju 2014 r., Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji PKN Orlen, ING OFE - 9,35 proc., Aviva OFE - 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym indywidualni 56,11 proc. akcji. Grupa PKN Orlen w I kw. 2015 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 868 mln zł, a w ujęciu jednostkowym zysk netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie 258 mln zł.(PAP)mb/ mhr/

Źródło:PAP
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki