REKLAMA

PGE chce do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną

2020-10-19 10:56, akt.2020-10-19 11:49
publikacja
2020-10-19 10:56
aktualizacja
2020-10-19 11:49
fot. Włodzimiesz Wasyluk / FORUM

Polska Grupa Energetyczna chce do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 proc. energii z OZE - podała PGE w komunikacie dotyczącym nowej strategii grupy. Do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym ma wynieść 85 proc., a OZE stanowić będzie 50 proc. energii. PGE zakłada wzrost EBITDA do ponad 6 mld zł w 2030 r.

Wydzielenie aktywów węglowych optymalnie do końca 2021 r.

Optymalnym terminem wydzielenia aktywów węglowych z PGE byłby koniec 2021 r. - ocenił prezes spółki Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji w poniedziałek nowej strategii. Jak dodał, zakłada się, że źródła kogeneracyjne na gazie będą pracować do 2042 r.

Dąbrowski podkreślał, że podział PGE i wydzielenie aktywów węglowych do innego podmiotu jest konieczne, by pozostała część spółki mogła się rozwijać. Będzie mogła zaciągnąć dług do poziomu 30-35 mld zł - dodał, wyjaśniając, że instytucje finansowe są do tego skłonne. Potencjalnych partnerów do zaangażowania się w ten segment mamy mnóstwo - zaznaczył Dąbrowski.

Występując na prezentacji nowej strategii minister aktywów Jacek Sasin potwierdził, że MAP pracuje nad wydzieleniem ze spółek energetycznych z udziałem państwa aktywów węglowych oraz stworzeniem drugiego, obok konwencjonalnego, nurtu energetyki. „Opartej o źródła odnawialne energetyki przyszłości” - oświadczył.

W nowej strategii PGE zakłada, ze w 2050 r. całość wytwarzanej energii elektrycznej będzie pochodziła z OZE, a dodatkowo z magazynów energii, w tym elektrowni szczytowo-pompowych. „Program magazynów jest niezbędny dla rozwoju OZE.(…) Chcemy stymulować to, co się dzieje w KE jeśli chodzi o magazyny. OZE wymagają wsparcia, problem magazynowania energii jest ważnym elementem strategii” - mówił.

Nowa strategia

"PGE chce odegrać rolę lidera transformacji i modernizacji sektora energetycznego w Polsce oraz wspierać budowanie otoczenia rynkowego sprzyjającego transformacji energetycznej" - napisano w komunikacie.

Zarząd PGE przyjął nową strategię grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, którą zatwierdziła w poniedziałek rada nadzorcza.

Do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 proc., a energia odnawialna stanowić będzie 50 proc. generowanej energii. Do 2050 r. PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych.

PGE podało, że trwałe obniżenie emisyjności planowane jest poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji energetycznej dzięki ofertom produktowym.

Grupa chce eksploatować morską energetykę wiatrową - w 2030 r. moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wynieść 2,5 GW, a dzięki przygotowaniu kolejnych projektów na nowych obszarach - w 2040 r. przekroczyć 6,5 GW.

"Równocześnie w najbliższych latach kontynuowany będzie program budowy mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych, a planowany przyrost nowych mocy ma wynieść odpowiednio powyżej 1 GW i powyżej 3 GW do roku 2030" - napisano.

W segmencie ciepłownictwa PGE chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 r. ich udział ma stanowić powyżej 70 proc. w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła, lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska.

Rolę w transformacji energetycznej ma odgrywać wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko.

PONAD 6 MLD ZŁ EBITDA W 2030 R.; CAPEX 75 MLD ZŁ W LATACH 2021-30

PGE zakłada w nowej strategii wzrost EBITDA do ponad 6 mld zł w 2030 r.

"W wyniku realizacji strategii PGE chce budować stabilny poziom EBITDA z ewolucją w kierunku zielonym i regulowanym oraz ograniczyć ekspozycję na zmiany rynkowe. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w roku 2025 do ponad 6 mld w roku 2030" - napisano w komunikacie.

Grupa podała, że jej inwestycje skupiać się będą na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej.

Spółka nie będzie dokonywać nowych inwestycji w aktywa węglowe (zarówno wytwarzanie, jak i wydobycie), a decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r.

Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2021-2030 wyniosą 75 mld zł, z czego ok. 50 proc. przypada na rozwój odnawialnych źródeł energii (morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, zeroemisyjne źródła kogeneracyjne). Jak podano, kolejnym najistotniejszym obszarem wydatków będzie działalność regulowana obejmująca infrastrukturę sieciową i niskoemisyjne źródła kogeneracyjne.

"Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego nastąpi przy zachowaniu stabilnego poziomu zadłużenia i zachowaniu aktualnego ratingu inwestycyjnego (BBB+/Baa1)" - napisano.

Spółka poinformowała, że jej celem jest pełne wykorzystanie możliwości finansowania dedykowanego dla zielonych inwestycji oraz finansowania pozabilansowego. Udział funduszy pomocowych w potrzebach finansowych grupy PGE do 2030 r. ma wynieść co najmniej 25 proc.

PGE poinformowała, że jednym z celów strategii jest też poprawa efektywności.

Grupa zakłada obniżenie kosztów stałych o 15 proc. do 2025 oraz 25 proc. do 2030 r. w stosunku do bazy roku 2019 (bez ujęcia wartości efektów w segmencie Energetyki Konwencjonalnej). Przewiduje spadek zatrudnienia o 15 proc. w 2030 r. oraz 50 proc. w 2050 r.

PGE poinformowała, że w ramach segmentu dystrybucji poprawione mają zostać parametry jakościowe dostaw energii (skrócenie przerw w dostawach energii o 8 proc. w dużych miastach i 50 proc. na pozostałych obszarach do 2025 r.) oraz sprawność, transparentność i efektywność kosztowa procesów przyłączeniowych. Planowana jest modernizacja sieci oraz budowa magazynów energii (co najmniej 800 MW do roku 2030).

"Do realizacji tych celów konieczna jest stabilność finansowa i wypracowanie wsparcia w modelu regulacji OSD gwarantującego realizację tych wyzwań, co powinno przełożyć się na oczekiwany wzrost FCFF (Free Cash Flows to Firm – wolne przepływy do przedsiębiorstwa) o 0,7 mld zł" - napisano.

Zakładany wzrost marży w segmencie detalicznym ma wynieść 0,4 mld zł średniorocznie.

"Spółka chce budować dodatkową wartość poprzez zapewnienie klientom aktywnego udziału w transformacji energetycznej oferując m.in. instalacje OZE dla klientów oraz usługi dostępu do rynków (planowane 1 GW mocy w usługach rynkowych). Segmenty te mają przyczynić się do wzrostu EBITDA sprzedaży detalicznej o ok. 25 proc." - podała PGE w komunikacie.(

PGE widzi możliwość zaciągnięcia długu na inwestycje w wysokości 30-35 mld zł

PGE widzi możliwość zaciągnięcia długu na realizację projektów inwestycyjnych w wysokości 30-35 mld zł - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Poinformował, że PGE rozmawia o współpracy m.in. z Polskim Funduszem Rozwoju.

"Nasze inwestycje będą finansowane ze środków własnych, ale także chcemy sięgnąć po środki zewnętrzne. Chcemy, by 25 proc. inwestycji było sfinansowane ze środków dotacyjnych, bądź wsparcia unijnego. Szacujemy też, że będziemy mogli zaciągnąć dług w wysokości 30-35 mld zł" - powiedział Dąbrowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że PGE prowadzi rozmowy z instytucjami finansującymi z całego świata, które chciałyby wejść z polską spółką w przedsięwzięcia biznesowe.

"Rozmawiamy z funduszami polskimi, liczymy na PFR, który jest zainteresowany wejściem z nami w różne przedsięwzięcia biznesowe. Chcielibyśmy, by PFR wszedł z nami w dystrybucję, bo to wymaga ogromnych środków. Jest duże zainteresowanie amerykańskich funduszy emerytalnych, które widzą perspektywę zainwestowania w polską energetykę. Partnerów zainteresowanych inwestycją w energetykę odnawialną jest mnóstwo" - powiedział.

"Myślimy o skorzystaniu z obligacji zielonych, ale jeszcze nie teraz, przygotowujemy się do tego" - dodał.

Dąbrowski poinformował, że PGE potrzebuje ogromnych środków na inwestycje w Polsce i to jest priorytet.

"Jeśli pojawią się w przyszłości jakieś okazje za granicą to jesteśmy tym zainteresowani. Znamy się na produkcji energii elektrycznej i ciepła, na tym chcemy się skoncentrować" - powiedział.

PGE zakłada, że w 2025 r. EBITDA może wynieść 5,5-6 mld zł

PGE zakłada, że w 2025 r. EBITDA grupy może wynieść 5,5-6 mld zł - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"EBITDA przejściowo spadnie. (...) Szacujemy, że EBITDA w 2025 roku mogłaby spaść do 5,5-6 mld zł z 7 mld zł obecnie" - poinformował prezes PGE na konferencji.

"Transformacja wymaga pewnego wysiłku. Na chwilę trzeba zacisnąć pasa, by w przyszłości iść do przodu i się odbić" - dodał.

Nowa strategia PGE zakłada, że wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w roku 2025 do ponad 6 mld w roku 2030.

PGE zakłada, że aktywa gazowe będą pracować do 2042 r.

PGE zakłada, że jej aktywa gazowe będą pracować do 2042 r. - poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"Zakładamy, że aktywa gazowe będą pracować do 2042 roku, do tego momentu obowiązuje system wsparcia dla kogeneracji. Jeśli nie będzie innych mechanizmów wsparcia, to produkcja na gazie w 2042 r. będzie - według dzisiejszych realiów i prognoz - nierentowna. Przyglądamy się nowym technologiom, ale nie ma na dziś sprawdzonej, rentownej technologii, która mogłaby zastąpić gaz. Zakładamy, że gaz będzie naszym paliwem przejściowym" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski na konferencji prasowej.

Jak dodał, decyzje inwestycyjne dotyczące budowy źródeł gazowych będą podjęte najpóźniej w 2025 r.

Poinformował, że ZEDO jest niezbędne, by zapewnić elastyczność, będzie źródłem stabilizującym dla energetyki morskiej.(PAP Biznes)

pel/ pr/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (7)

dodaj komentarz
minirekin
Henryk Baranowski, były prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. mówił w 2017 r. po zakupie 17, 1 % akcji PGG dokonanej na zlecenie głównego udziałowca PGE czyli skarbu Państwa, że" Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia,Henryk Baranowski, były prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. mówił w 2017 r. po zakupie 17, 1 % akcji PGG dokonanej na zlecenie głównego udziałowca PGE czyli skarbu Państwa, że" Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej, niż koszt zaangażowanego kapitału." I teraz dodam co w owym czasie wiedzieli wszyscy akcjonariusze mniejszościowi, że PGE na tej inwestycji straci, I stracił miliardy zł, Stracili wszyscy akcjonariusze mniejszościowi i miliony Polaków mających środki w OFE. Taki durny Pis i jego przedstawiciele.
jes
Pod zarządem Sasina PGE osiągnie całkowita neutralność, w formie bankructwa. Jeszcze tylko dołączy kolejną kopalnię, jakąs hutę i pisowskie ściemy typu atom, lotnisko i repolonizacja.
rysiek58
"Wydzielenie aktywów węglowych optymalnie do końca 2021 r" to tak teraz według poprawności politycznej się mówi na pozbywanie się kopalni wraz z górnikami ?
jes
Niedawno przydzielili, teraz oddzielą a za chwilę znowu przyłączą a prywatne kieszenie aż pęcznieją.
grzegorzkubik
Najpierw należy obniżyć zarządowi wynagrodzenie z 7 mln zł rocznie do 2 mln zł rocznie albo niżej.
jes
I z czego wtedy ten biedny prezes odprowadzi haracz za stanowisko do kasy PiS'u? A to kilkadziesiąt procent wypłaty.
antek10
Plany, makiety. A przez 30 lat całe pokolenie się obłowi.

Powiązane: Rezygnacja z węgla

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki