REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Informacja dotycząca szacunku należnego podatku w związku z podniesieniem kapitału spółki.

2016-09-12 17:23
publikacja
2016-09-12 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-12
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacja dotycząca szacunku należnego podatku w związku z podniesieniem kapitału spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęły interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów w odpowiedzi na pytania Spółki odnośnie należytego zastosowania przepisów podatkowych w przypadku przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego).

Pytania odnośnie należytego rozumienia przepisów podatkowych zostały zadane w związku z projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), zwołane na dzień 5 września 2016 r., zgłoszonymi przez akcjonariusza Skarb Państwa, które dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych Spółki oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy (o zdarzeniach tych Spółka informowała w raportach bieżących 42-44/2016).

Analiza otrzymanych interpretacji podatkowych prowadzi do wniosku, iż kwota podatku którą Spółka winna odprowadzić do Urzędu Skarbowego w związku z podniesieniem kapitału zakładowego wynosi 109.646.468 zł.

Wyliczenie należnego podatku oparte jest o kwotę podwyższenia kapitału zakładowego uchwaloną ostatecznie przez NWZ, czyli 467.440.207,25 zł, co odpowiada podwyższeniu wartości nominalnej jednej akcji o 25 groszy (o zdarzeniu tym Spółka informowała w raporcie bieżącym 49/2016).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information regarding estimated tax due resulting from the increase of
share capital.The Management Board of PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. ("Company”), discloses that the Company received
tax interpretations issued by the Director of Tax Chamber in Warsaw
acting on behalf of the Minister of Finance, regarding Company’s
questions on appropriate application of tax regulations in case of the
allocation of part of the reserve capital to cover the flat-rate income
tax related to the increase of the share capital from Company’s own
funds (reserve capital).


Questions regarding appropriate understanding of tax regulations were
asked on the occasion of projects of resolutions for Extraordinary
General Meeting (EGM) convened for September 5, 2016, following the
shareholder’s (i.e. the State Treasury’s) proposal of share capital
increase and allocation of part of the reserve capital to cover the
flat-rate income tax related to the increase of the share capital from
Company’s own funds (the Company notified about those events in current
reports 42-44/2016).The analysis of received tax interpretations
lead to the conclusion that the tax due which Company is supposed to pay
to the Tax Office due to the increase of share capital amounts to PLN
109,646,468.The computation of the tax due is based on the
amount of share capital increase finally adopted on EGM i.e. PLN
467,440,207.25 which corresponds to the increase of nominal value of PLN
0.25 per share (the Company notified about this event in the current
report 49/2016).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-12 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2016-09-12 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~DWK
na ile jeszcze doprowadzi ta swołocz do spadku cen akcji

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki