36,15 zł
-1,36% -0,50 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_akcji_Pfleiderer_Group_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Ustalenie szczegółowych warunków nabywania akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej „Spółka”) w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) informuje, że w dniu dzisiejszym określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto dzisiaj zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
*********
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie_do_składania_ofert_sprzedaży_akcji_Pfleiderer_Group_SA.pdfZaproszenie_do_składania_ofert_sprzedaży_akcji_Pfleiderer_Group_SA.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Determination of the detailed terms of the buy-back


Current Report No. 02/2018


In connection with the implementation of the treasury shares repurchase
programme that was approved under resolution No. 9 of the Company’s
Annual General Meeting of the Shareholders dated 21 June 2017 on the
approval of a treasury share repurchase programme and the establishment
of a capital reserve for the purpose of such programme (current report
No. 33/2017 of 21 June 2017), the Management Board of Pfleiderer Group
S.A. (the “Company”) informs that today it resolved to determine the
detailed terms of the repurchase of the shares in the Company, which are
presented in the attached invitation to submit sale offers. The detailed
terms of the buy-back were also approved today by the Supervisory Board
of the Company.


*********


This report was prepared pursuant to Article 17 Section 1 of Regulation
(EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and on repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


18.01.2018


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-18 RICHARD MAYER CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-18 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl