REKLAMA

PEPEES: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021-06-21 14:34
publikacja
2021-06-21 14:34
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Spółka informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. nie będą transmitowane w czasie rzeczywistym.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Incydentalne odstąpienie od ww. zasady wystąpiło wobec faktu, że dotychczasowe doświadczenia Spółki wskazują, że zdecydowana większość kapitału zakładowego jest obecna bezpośrednio na obradach walnego zgromadzenia. Świadczy o tym niezwykle wysoka frekwencja na walnych zgromadzeniach Spółki. Ponadto Spółka nie otrzymywała zgłoszeń akcjonariuszy zainteresowanych transmisją obrad walnego zgromadzenia, a walne zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w dogodnych godzinach, w związku z czym udział w nich nie jest w żaden sposób utrudniony dla akcjonariuszy zainteresowanych bezpośrednim udziałem w obradach i wykonywaniem prawa głosu (osobiście lub przez pełnomocnika). Jednocześnie w ocenie Spółki obowiązujące regulacje prawne zapewniają akcjonariuszom spółek publicznych dostęp do informacji nt. przebiegu walnych zgromadzeń w sposób adekwatny i wystarczający dla zapewnienia wymaganej transparentności spółki publicznej. Ponadto obowiązujące regulacje prawne w zakresie walnych zgromadzeń chronią w sposób wystarczający prawa wszystkich akcjonariuszy, wobec czego w ocenie Spółki niezastosowanie ww. zasady nie powinno w sposób istotny ograniczać ich praw korporacyjnych.


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki