REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-06-30 20:08
publikacja
2022-06-30 20:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę ramową dla linii kredytowej wieloproduktowej – z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), do kwoty 40.000.000 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 40.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 40.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez mBank limitu kredytowego wieloproduktowego
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40.000.000 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 28.06.2024 r.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1. notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do kwoty 32.000.000 zł, w stosunku do którego mBank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2025 r.;
2. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 32.000.000 zł, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 27 września 2024 roku razem z wekslem.

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2022-06-30 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki