REKLAMA

PCF GROUP S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G

2023-09-11 15:21
publikacja
2023-09-11 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2023 i 49/2023 z dnia 7 września 2023 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 września 2023 r. powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 11 września 2023 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 2.510.904 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda akcja („Akcje”).

Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPCFGR00010.

Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 12 września 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


NDS communication regarding the registration in the deposit of
securities of series G ordinary bearer sharesWith reference to
current reports Nos. 48/2023 and 49/2023 dated 7 September 2023, the
Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”) hereby informs that on 11 September 2023 it obtained
information on the issuance by the National Depository of Securities
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; the “NDS”) on 11 September
2023 of communication regarding the registration in the securities
deposit of 2,510,904 series G ordinary bearer shares, with a nominal
value of PLN 0.02 each (the “Shares”).


The Shares will be registered under ISIN code PLPCFGR00010.


The Shares will be registered in the securities deposit of the NDS on 12
September 2023.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki