REKLAMA

PCC EXOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 27.04.2021 r.

2021-04-27 15:07
publikacja
2021-04-27 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 27.04.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 kwietnia 2021 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:
- PCC Chemicals GmbH, dysponująca w sumie na Walnym Zgromadzeniu 150 988 026 akcjami i 275 054 026 głosami wynikającymi z tych akcji, w tym 135 323 143 akcjami imiennymi i 259 389 143 głosami wynikającymi z akcji imiennych oraz 15 664 883 akcjami na okaziciela i 15 664 883 głosami wynikającymi z akcji na okaziciela, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 92,65% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez PCC EXOL SA wynosi 172 814 828 . Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 296 880 828.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2021-04-27 Zbigniew Skorupa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki