REKLAMA

PBG: Odstąpienie przez Zarząd Emitenta od sporządzenia polityki wynagrodzeń

2020-09-08 09:18
publikacja
2020-09-08 09:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Odstąpienie przez Zarząd Emitenta od sporządzenia polityki wynagrodzeń
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”), mając na uwadze przeprowadzone w dniu 7 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG (dalej „ZWZA”), informuje o odstąpieniu przez Zarząd Spółki od przygotowania i przedstawienia Akcjonariuszom Spółki polityki wynagrodzeń Emitenta, o której mowa w rozdziale 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), przed dniem jej możliwego zatwierdzenia na ZWZA w dniu 7 września 2020 roku. Jednoczenie Zarząd Spółki podjął decyzję o odłożeniu prac nad Polityką Wynagrodzeń na okres po zakończeniu Postępowania Sanacyjnego PBG, w którym zarząd przedsiębiorstwem Spółki wykonuje Zarządca powołany przez Sąd restrukturyzacyjny, zgodnie z wcześniejszą informacją w tej sprawie, w tym raport bieżący numer 15/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku (informujący o otwarciu Postępowania Sanacyjnego) oraz raport bieżący numer 32/2020 z dnia 12 maja 2020 roku (informujący o odebraniu zarządu własnego).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Bartosz Sierakowski wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2020-09-08 Piotr Zimmerman prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Piotr Zimmerman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki