REKLAMA

Olymp S.A.: Zawarcie istotnej umowy

2023-07-21 18:25
publikacja
2023-07-21 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-21
Skrócona nazwa emitenta
Olymp S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. zawarł trójstronną umowę („Umowa”) z XF Franchise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („XFF”) oraz z Olymp Finance spółka akcyjna („OF”). Przedmiotowa Umowa ma charakter umowy ramowej.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu, urządzeń oraz akcesoriów sportowych („Towar”) przez Emitenta na rzecz franczyzobiorców XFF, jak także warunków ewentualnego finasowania takiej sprzedaży przez OF w ramach leasingu operacyjnego. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Strony Umowy planują by w ramach współpracy w roku kalendarzowym było zawieranych między 3 a 7 umów leasingu na kompleksowe wyposażenie klubów o wartości pomiędzy 2 a 5 milionów PLN rocznie, przy czym wskazane założenie liczby umów leasingu i ich wartości ma jedynie charakter szacunkowy i nie stanowi zobowiązania po stronie XFF lub franczyzobiorców XFF do zawarcia takiej ilości umów lub o takiej wartości.
XFF prowadzi sieć franczyzową klubów fitness udostępniając autorski model franczyzowy podmiotom trzecim. OF prowadzi działalność finansową polegającą na finansowaniu zakupów Towarów od Emitenta w szczególności w ramach umów leasingu.

Powyższa informacja została uznana za istotną przez Zarząd Emitenta z uwagi na możliwość pozytywnego wpływu zawartej Umowy na perspektywy rozwoju Emitenta, w tym na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-21 Sylwia Czepiżak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki