Od początku czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych

redaktor Bankier.pl

1 czerwca 2011 roku wzrosła wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych. Przez pierwsze  trzy miesiące  osoby bezrobotne otrzymają 761,40 zł, a nie jak dotychczas 742,10 zł.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji nie dokonuje się jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany po 31 grudnia 2009 r.

ZASIŁKI

przyznane od 01.01.2011r.

przyznane od 01.06.2011r.

Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

593,70(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),

742,10(100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),

890,60 (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat)

 

609,20 zł(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat),

761,40 zł(100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat),

913,70 zł(120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat)

 

Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

466,20(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat)

582,70 (100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)

699,30 (120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat)

478,40 zł(80% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat)

597,90 zł(100% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)

717,50 zł(120% kwoty zasiłku - okres uprawniający do zasiłku wynosi powyżej 20 lat)

 

* Dla bezrobotnych którym zasiłek został przyznany do dnia 31 grudnia 2009r. jej wysokość wynosi 610,70 zł

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna , gdy nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.  Następnym warunkiem jest przepracowanie przez osobę bezrobotną co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy:

 • na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
 • na podstawie umowy o pracę nakładczą z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
 • na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług , gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
 • na podstawie prowadzonej własnej działalności, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Potrzebujesz więcej firmowych informacji? Chcesz rozwiązać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę Firma
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczany jest na podstawie stażu pracy. Jeżeli staż pracy osoby bezrobotnej wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego – obecnie 609,20 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i478,40 zł w kolejnych miesiącach. Jeżeli staż pracy osoby bezrobotnej wynosi od 5 do 20 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 100 % (761,40 zł w pierwszych trzech miesiącach i 597,90 zł w kolejnych). Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %, a więc obecnie 913,70 zł w pierwszych trzech miesiącach i 717,50 zł w kolejnych.

Do okresu uprawniającego do zasiłku oprócz stażu pracy zalicza się m.in. okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, a także okresy urlopu bezpłatnego dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych.

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

Osoba bezrobotna ma prawo do pobierania zasiłku od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150% ,wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Zasiłek w wymiarze 12 miesięcy przysługuje także osobom, które ukończyły 50 rok życia i posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także osobom bezrobotnym, które  mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek  jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku. Utrata ta musi nastąpić po dniu nabycia prawa przez bezrobotnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

 
Iwona Karkus
Bankier.pl

Iwona Maczalska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~motylek

czegoś nie rozumię a mianowcie:zarejestrowałam się 04.06.2012r,zasiłek 120% przyznano od 12.06,2012r,no i wypłacono mi 541,60zl netto czy znaczy że od 04,06 do 11,06 nie istniałam?

! Odpowiedz
0 0 ~NN

tak

! Odpowiedz
0 0 ~mama11

tylko calowac im stopy za taka wspanialomyslnosc

! Odpowiedz
0 0 ~joajoana

Przyznano mi zasiłek w decyzji w kwocie 609,20 przez okres pierwszych 3 miesięcy i 478,40 przez kolejne miesiące posiadania prawa do zasiłku. Rozumiem że otrzymuję 80% tej kwoty?

! Odpowiedz
0 0 ~polka

Witam. Przez pół roku pracowałam na 1/2 etatu (660zł brutto), a przez 10 miesięcy na 1 etat (1600zł brutto). Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? Pilna sprawa, będę wdzięczna za odpowiedź.

! Odpowiedz
0 0 ~Feliks

Każdy bezrobotny powinien dostać min.zasiłku dla bezrobotnych,jeżeli jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i jeżeli Urząd,nie posiada dla niego oferty pracy.Tak jak w krajach U.E,czy Ameryce,po 3 m/cach okresu rejestracji,bezrobotni otrzymują zasiłki. Ustawy w Polsce,dotyczące bezrobotnych to kpiny i szyderstwa.Zapierd.. asz latami za nędzne salary,potem rzucają ci ochłapy albo nic.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~bedzie tego

przepraszam Państwa,za wulgaryzm,ale jak czytam ,że po 20 latach przysługuje "aż" 900 złotych,to bym komuś przypierdoliłłłłł

! Odpowiedz
0 0 ~anka

witam
czy 2012 nalezy sie zasilek przy zatrudnieniu od czerwca do wrzesnia 2010 na 1/2 etatu
i nastepnie od 01 pazdziernika do 31 grudnie na 3/4 etatu z wynagrodyeniem 1350 brutto??

! Odpowiedz
0 0 bisz

No tak, przecież to spora część ich wyborców.

! Odpowiedz
0 0 ~Andzej

Zlikwidować zasiłki : i tak taki człowiek bez kombinowania nie przeżyje za tę forsę( a zaoszczędzimy też na masie urzędników). Za to obniżyć drastycznie podatki dla przedsiębiorców i uprościć procedury. Jestem pewien że dawanie wędki jest lepsze niż dawanie ryby.

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl