REKLAMA

OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej

2021-06-09 14:41
publikacja
2021-06-09 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
OXYGEN S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Oxygen) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Odis Marcin Tomczyk Dominik Sidowski spółką cywilną z siedzibą w Łodzi (dalej: Partner) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, dystrybucji i świadczenia usług wsparcia (supportu) wyprodukowanej przez Partnera gry na urządzenia mobilne pt. Rage Squad (dalej: Gra), która obejmuje udzielenie przez Partnera na rzecz MTG licencji na wydanie Gry, podjęcie działań marketingowych przez MTG w celu promocji Gry, dystrybucję Gry przez MTG na rzecz użytkowników końcowych oraz świadczenie usług wsparcia (supportu) dla Gry przez MTG, w tym zarządzanie społecznością graczy. Na podstawie Umowy Partner udzielił MTG wyłącznej, bezterminowej (wieczystej) licencji na korzystanie z Gry i/lub jakiejkolwiek jej części w wersji na urządzenia mobilne, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych. Ponadto Partner upoważnił MTG do wykonywania zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do Gry, oraz przeniósł na MTG prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do opracowań Gry (tj. do rozporządzania i korzystania z takich opracowań).
Na podstawie Umowy, MTG zobligowany jest m.in. do wydania Gry, jej dystrybucji, promocji i marketingu, certyfikacji oraz lokalizacji Gry.
Wynagrodzenie każdej ze Stron z tytułu realizacji Umowy stanowić będzie udział w przychodach z dystrybucji Gry oraz zakupów dokonywanych przez graczy w ramach Gry. Wpływy z Gry co do zasady będą podzielone w równych proporcjach po 50% przychodów netto dla każdej ze Stron.
Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem możliwego wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku nieprzestrzegania jej postanowień przez każdą ze Stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Edward Mężyk Prezes Zarządu Edward Mężyk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki