REKLAMA
WEBINAR

OVIDWORKS: Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta.

2022-10-20 13:59
publikacja
2022-10-20 13:59
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 października 2022 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta ze spółką Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi (90-248) przy ulicy P.O.W. 29/3, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 64 („Firma audytorska”).
Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.
Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 i 2023 r. został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 1/9/2022 w sprawie wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta działającego w imieniu Firmy audytorskiej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki