REKLAMA
JUŻ JUTRO

OVID WORKS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2023 r.

2023-01-23 16:18
publikacja
2023-01-23 16:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ovid_Works_projekt_uchwaly_zgloszonej_przez_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_projekt_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-23
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2023 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 stycznia 2023 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości zgłaszania projektów uchwał do spraw wprowadzonych w ogłoszonym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 lutego 2023 r., w drodze ogłoszenia opu-blikowanego w raporcie ESPI nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. (dalej: „NWZ”) - zgłoszenie projektu uchwały do punktu 10. ogłoszonego porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w gra-nicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Złożony przez Akcjonariusza projekt Uchwały NWZ wprowadza zmianę w zakresie maksymalnej liczby akcji, jakie mogą zostać wyemitowane przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez zmniejszenie tej liczby z maksymalnie 8.044.500 akcji zwykłych na okaziciela do maksymalnie 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Projekt uchwały Akcjonariusza w zakresie wprowadzenia stosownego upoważnienia Zarządu przewiduje stosowną zmianę Statutu Spółki.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu projekt zgłoszonej przez Akcjonariusza uchwały NWZ. Jednocześnie Zarząd Emitenta w związku z otrzymanym projektem uchwały wniesionym przez Akcjonariusza sporządził nową opinię w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, którą to opinię Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:
1) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza;
2) Opinia Zarządu w przedmiocie przyznania Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapita-łu zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Ovid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.pdfOvid Works_projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.pdf Projekt uchwały
Opinia Zarządu_projekt uchwały.pdfOpinia Zarządu_projekt uchwały.pdf Opinia Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-23 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2023-01-23 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki