REKLAMA

OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej

2022-07-11 16:37
publikacja
2022-07-11 16:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_art_19_ust_1_MAR_Jacek_Debowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-11
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 dot. podpisania umowy pożyczki przez Emitenta i ustanowienia jej zabezpieczeń, informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 11 lipca 2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Jacka Dębowskiego - akcjonariusza i jednocześnie Prezesa Zarządu Emitenta informującego o dokonaniu transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski.pdfZawiadomienie art 19 ust 1 MAR Jacek Dębowski.pdf Zawiadomienie Jacek Dębowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-11 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2022-07-11 Jacek Chojecki Wiceprezez Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki