REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2023-06-15 17:08
publikacja
2023-06-15 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Orzel_Bialy_S.A._w_dniu_15.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r. wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Orzeł Biały" S.A. za 2022 rok oraz Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.


Podstawa prawna:
§ 19 ust.1 pkt. ,6,7,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023.pdfTreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-15 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2023-06-15 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki