REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2022 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

2022-01-24 15:45
publikacja
2022-01-24 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2022 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. daje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - 12.04.2022 r. (wtorek)
2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku - 19.05.2022 r. (czwartek)
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 22.09.2022 r.(czwartek)
4. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku - 22.11.2022 r. (wtorek)

Jednocześnie zgodnie z par. 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie"), Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną
informację finansową.

Zgodnie z par. 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu oraz skróconą informację dodatkową.

Zgodnie z par. 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-24 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-24 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki