REKLAMA
PIT 2023

ORLEN S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku

2023-11-22 14:57
publikacja
2023-11-22 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-22
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Za 4. kwartał 2023 roku: 22 lutego 2024 roku.
- Za 1. kwartał 2024 roku: 23 maja 2024 roku.
- Za 3. kwartał 2024 roku: 14 listopada 2024 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2024 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok: 22 sierpnia 2024 roku.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2023 rok:
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2023 rok: 25 kwietnia 2024 roku
- Jednostkowy raport roczny ORLEN S.A. za 2023 rok: 25 kwietnia 2024 roku.

4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 25 kwietnia 2024 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ORLEN financial calendar for 2024Regulatory announcement no 46/2023 dated 22 November 2023ORLEN S.A. hereby publishes its financial calendar for 2024.Unconsolidated financial reports, produced at quarterly and half-yearly will be published as a section within the consolidated financial report. 1. Quarterly reportsQ4 2023 22 February 2024Q1 2024 23 May 2024Q3 2024 14 November 2024The quarterly report for the second quarter 2024 will not be published.2. Half yearly report H1 2024 22 August 20243. Annual statements2023 annual statements will be produced as follows:Consolidated 25 April 2024Unconsolidated 25 April 20244. Consolidated statement of payments to public administration bodies: 25 April 2024

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2023-11-22 Jan Szewczak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki