REKLAMA

ORANGEPL: Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA.

2020-08-27 13:52
publikacja
2020-08-27 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

Akcjonariusz / Liczba akcji / Liczba głosów / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA / Udział w kapitale zakładowym /

Orange S.A. / 664.999.999 / 664.999.999 / 79,64% / 50,67% /

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było 834 965 786 akcji, stanowiących 63,62% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 63,62% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report 23/2020Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland27
August 2020(translation of Polish
version)


title: Shareholders with at least 5% of
votes at EGM. Pursuant to art. 70, clause 3 of the Law of
29 July 2005 on public offering and the conditions for introducing
financial instruments to the organised trading system and on public
companies, the Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska”)
hereby announces that the following were shareholders with no less than
5% of the overall number of votes at the Extraordinary General Meeting
of Shareholders of Orange Polska held on 27 August 2020:Shareholder
/Number of shares/Number of votes/Share in the total number of votes at
the General Meeting of Shareholders/Share in the capital/


Orange S.A. /664,999,999 / 664,999,999 / 79.64% / 50.67% /At the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Orange Polska 834 965
786 shares were represented, accounting for 63,62% of the share capital
of Orange Polska, corresponding to 63,62% of the total number of votes.
The equity capital equals PLN 3,937,072,437 and is divided into
1,312,357,479 shares with a nominal value of PLN 3.00 each. All shares
are ordinary, bearer, series A shares. Each share is corresponding to
one vote at the General Meeting of Shareholders of Orange Polska.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Jean-François Fallacher Prezes Zarządu
2020-08-27 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki